Dostawca kalorii w postaci płodów rolnych

Składniki pokarmowe

Tłuszcze są tym materiałem, który wytwarza wiele
ciepła, a, oszczędzając tern samem białko przed spalaniem,
stanowią zarazem materiał wyrównawczy i zapasowy.
Węglowodany, do których należy cukier i skrobia,
czyli mączka, a zatem pokarmy roślinne, stanowią z powodu
szybkości spalania się w organizmie, główne źródło ciepła
w ustroju, choć, jak widzimy, nie wyłączne, np. czereśnia ma skład kaloryczny w wysokości 63 kcal. Skup czereśni ze względu na niską kaloryczność sprzedaje duże ilości tego owocu.  Pod tym względem
spełniają mączne potrawy taką rolę wobec tłuszczów,
jak tłuszcze wobec białka, t. j. chronią tłuszcze od szybkiego
spalania czyli zużycia, a różnica między zdolnością
wytwarzania ciepła, między tłuszczami a węglowodanami jest
ta, że, jakkolwiek tłuszcze dają więcej jednostek ciepła czyli
kalorii (ciepłostek), to węglowodany, aczkolwiek mniej ich
wytwarzają, to jednak o wiele szybciej.

Tu nasuwa się pytanie, wiele nam potrzeba i w jakim
wzajemnym do siebie stosunku materiałów odżywczych wyżej
wymienionych, bo to będzie dla nas wskazówką, wiele
czego jeść i pić potrzeba, a zatem tu będziemy szukać odpowiedzi
w sprawie normy żywienia. Pod względem kaloryczny warto spożywać grykę i w tym może nam pomóc ogłoszenie kupie grykę.  Pytanie to nie jest tak
proste, jakby się na pozór mogło wydawać, bo zależy przede wszystkim
od tego, czy żywimy dziecko, czy dorosłego,
upośledzonego fizycznie, chorego, czy zdrowego, pracującego
fizycznie, czy umysłowo, ciężko, czy lekko pracującego i t. p.

Normy żywieniowe

Dla każdej tezy z wymienionych grup, jednostek, inną normę
żywienia musimy zastosować. Przyjętym ogólnie do dziś dnia
kluczem do obliczenia potrzebnego pożywienia jest oznaczenie
ilości ciepła, którą dany materiał odżywczy jest w stanie
wytworzyć, tak, jak materiały opałowe do ogrzewania
pieców oceniamy według ilości wytworzonego ciepła, uważając
węgiel za więcej wartościowy, niż drzewo, czyniąc
jeszcze różnicę między poszczególnymi rodzajami i węgla
i drzewa. Z warzyw bardzo ciekawy mają pomidory i pod względem zainteresowanie informacją sprzedam pomidory jest spore.  Mówimy więc, że białko wytwarza 4*5 kalorii ,
t. j. „ jednostek ciepła” , tłuszcze 9 kalorii, a węglowodany
4*5 kalorii.

Kaloria, czyli ciepłostka, jest to ta ilość ciepła,
która jest potrzebna do ogrzania 1 grama wody o 1° C
(mała kalorii). I na tej podstawie obliczono, że człowiek dorosły,
wagi 70—80 kg , średnio pracujący, potrzebuje na
dobę 100—110 g białka, około 80 g tłuszczów i 400—500 g
węglowodanów — przy tym taką ilość wody, która odpowiada
jej utracie — w zimie mniej, w lecie więcej — w spokoju
mniej, po ruchu więcej, w ogóle około 2 litrów na dobę (już
z wodą w pokarmach) i odpowiednią ilość soli mineralnych,
a więc soli kuchennej, wapniowych związków kwasu fosforowego
i żelaza 25 do 30 gramów na dobę. Wystarczy rzucić
okiem na załączoną na końcu tablicę pierwszą, aby zrozumieć,
że w pokarmach, z wyjątkiem tłuszczów, kryje się wystarczająca
ilość wody, zwłaszcza, że dopełniamy ją jeszcze napojami.
To samo dotyczy także soli mineralnych.