Kupno sprzedaż zbóż

Obrót zbożem

Jednakże od woli kupującego zależy przyjęcie
zakwestionowanego towaru i wówczas sprzedającego
obowiązuje redukcja ceny, jaką ustali- arbitraż.
Kupujący musi towar odebrać, o ile różnica
ustanowiona przez arbitraż nie przekracza 5%
wartości.
Przepis ten dotyczy również transakcji, zawieranych
na podstawie próby”.
W razie reklamacji obowiązują przepisy ujęte
w art. Regulaminu, gdzie są przewidziane warunki,
terminy i przepisy postępowania.

Wśród
nich na podkreślenie zasługuje, że w razie stwierdzenia
uchybienia w dostawie, kupujący obowiązany
jest
1) pobrać próby w przepisany sposób, 2) zawiadomić
o tym niezwłocznie sprzedawcę, dostarczając
mu próby i protokoły ich pobrania, jeżeli
sprzedający jest w miejscu działań a giełdy, tegoż
dnia do godz. 6-tej wieczorem, jeżeli poza
miejscem działania giełdy, a sprzedający nie ma
tam swego pełnomocnika, to telegraficznie, wysyłając
pocztą próbę i protokół tegoż dnia, w którym
przystąpił do odbioru.

Sprzedam jęczmień

Sprzedający, o ile reklamacji nie uznaje, winien
najpóźniej w ciągu 48 godz. zawiadomić o
tym telegraficznie kupującego, w przeciwnym razie
reklamację uważa się za przyjętą. Pomimo
reklamacji kupujący obowiązany jest: 1) odebrać
towar, 2) zabrać go na skład i zaopiekować
się nim w należyty sposób, to znaczy tak by uchronić
go od zepsucia, ubytku i nadmiernych
kosztów (punkt F.). Dotyczy to i towaru, którego
wady zostaną stwierdzone podczas wyładunku
(punkt E.). W takim wypadku próbę trzeba
pobrać zaraz po stwierdzeniu wady w trakcie wyładunku.

W wypadkach kiedy formalności nie zostaną
właściwie załatwione, o słuszności postępowania
stron decyduje Sąd Rozjemczy Giełdy. Dochodzi to przepisów skup rzepaku i innych roślin.
Bardzo ważnym w Regulaminie jest ., który
mówi o ,.pochodzeniu i gatunku produktów”. Według
tego § o ile w umowie nie powiedziano, inaczej,
należy rozumieć, że transakcje zawarte są
zbożem krajowym, pochodzącym z okolicy załadowania.
W kartach umowy i raportach maklerzy oznaczają
pochodzenie zboża w ten sposób: „wschodnio-
małopolskie, zachodnio-małopolskie, poznańskie,
pomorskie, kongresowe, kresowo-południowo
wschodnie i kresowo północno-wschodnie: i
dwa gatunki: jednolite i zbierane.