Produkcja owsa

 

Zboża w Europie

Chcąc zrozumieć obraz dzisiejszy i porównać go ze średniowiecznym,
nie sposób pominąć doniosłej roli, jaką odegrało
i w dziedzinie rolnictwa odkrycie Ameryki. Z Nowego
Świata przedostało się do nas wiele roślin uprawnych, np. soja gdzie cena za ogłoszenie sprzedam soje wynosi ponad rynkową cenę.
Zyskując sobie prawo obywatelstwa na nowych terenach,
wpłynęły one na znaczenie naszych dawnych zbóż. Europa
zawdzięcza Ameryce jedno zboże o światowym znaczeniu —
zbożem tym jest kukurydza.
Dawne plemiona amerykańskie uprawiały ją od prastarych
czasów i pierwsi Europejczycy, którzy dotarli do Nowego
Świata, zastali uprawę tego zboża szeroko rozpowszechnioną.

Liczne plemiona, dla których kukurydza była
podstawowym pożywieniem, czciły boginię, odpowiadającą
mniej więcej rzymskiej Cererze, i składały jej w ofierze
pierwsze dojrzałe kolby Już Kolumb przywiózł kukurydzę do Europy, gdzie rozpowszechniła
się ona bardzo szybko i w wielu krajach cieszy
się obecnie coraz to większym powodzeniem. Również pietruszka dlatego cena pietruszki rośnie z każdym tygodniem. Wymagając
dużo ciepła, kukurydza udaje się najlepiej w krajach
południowej Europy i wypiera z nich pszenicę — to prastare
i tak ważne zboże Starego Świata. Cały półwysep
Bałkański produkuje dziś więcej kukurydzy niż jakiegokolwiek
innego zboża — jakże wymownie świadczy ten fakt
o zwycięstwach, jakie odniosły złote kolby amerykańskiego
przybysza.

Co więcej — uprawa kukurydzy wpłynęła też na zboża
Europy środkowej. Uprawiana dzisiaj i w Polsce, zasługuje
na zaliczenie jej w poczet naszych zbóż. Dotychczas niewielkie
zdobyła u nas tereny, jednakże mamy już dzisiaj
odmiany, przystosowane do naszego klimatu, a dzięki
propagandzie instytutów rolniczych uprawa kukurydzy
w Polsce rozwinie się z pewnością na większą skalę. Nie tylko kukurydza wpłynęła na uprawę naszych zbóż.

Do uszczuplenia uprawy prosa i owsa przyczynił się w dużej
mierze inny przybysz z Nowego Świata. Jest nim kartofel,
który w wielu krajach Europy stanowi dziś podstawowe
pożywienie ubogiej ludności.

Pszenica pospolita

Produkcja pszenicy pospolitej, którą jeszcze w średniowieczu
uważano za wielki luksus, stoi teraz na pierwszym
miejscu. Jest to najczęstsze ze wszystkich zbóż w krajach
zachodniej i południowej Europy — z wyjątkiem Jugosławii
i Rumunii, w których przeważa produkcja kukurydzy.
Rozpowszechnienie pszenicy pospolitej zwiększa się nadal
i w dzisiejszych czasach zdobywa ona coraz to większe
znaczenie. Żyto zyskuje przewagę nad innymi zbożami
w krajach środkowej Europy i Finlandii. Produkcja jęczmienia
natomiast nigdzie nie przewyższa produkcji innych
zbóż. Jednakże zboże to, odporne zarówno na mróz jak i na
gorąco, rozpowszechnione jest w wielu krajach dzisiejszej
Europy, tak jak i w dawniejszych czasach. Najwięcej owsa
produkują Niemcy i Francja, a w nadmorskich krajach
o wilgotnym klimacie, a więc w W. Brytanii, Danii, Szwecji
i Norwegii produkcja owsa jest większa niż jakiegokolwiek
innego zboża.