Rodzaje pługów

Kupię wiśnię 

A zatem trzeba będzie mieć co najmniej dwa typy pługów
dlatego, że środkową część pasa będziemy musieli worywać
i koleśnym pługiem, przy którym nieraz nawet 4 i 6 koni
będzie miało co robić. Do sadzenia wiśni i kupna różnych rzeczy potrzebny będzie wyjazd na targ.  Im bliżej zaś będziemy podchodzili do
korony drzew, tern lżejszy i bardziej zwrotny trzeba będzie stosować
pług. A zatem co najmniej dwoma typami pługów uprawiać będziemy
musieli sady, przy czym zawsze spotykamy się z jednym
szczegółem, a mianowicie z tern, że będziemy uprawiali ziemię
w linii pomiędzy rzędami drzew, a pozostaną jeszcze nieuprawione
kawałki w linii pomiędzy poszczególnymi drzewami. Zaradzić
temu możemy tylko w ten sposób, żeby nie dawać orek
stale w jednym kierunku, lecz zmieniać kierunek tych niby
zagonów, tak, aby się one z sobą krzyżowały, aby drzewa były
ze wszystkich stron obrabiane, jak gdyby rosły one w kwadracikach.
Tylko w ten sposób będziemy mogli objeżdżać dookoła
drzewa. Tu spotykamy się nie tylko z niebezpieczeństwem zaczepienia
orczykiem za sam pień drzewa, lecz również uszkadzania
przez chomąta niższych gałęzi drzew.

Drzewa wysokopienne i niskopienne

Jest to jeden z czynników, który trzeba będzie rozpatrzeć w zagadnieniu, czy
mamy mieć drzewa wysokopienne czy niskopienne. Skup moreli woli kupować owoce z młodych drzew.  Na zagadnienie
to wpływać będzie cały szereg innych czynników, ale
między innymi i ten czynnik, bo albo będziemy musieli tak wysoko
puszczać koronę aby można było konia pod spodem przeprowadzić,
albo też, jeśli już tak nisko będą gałęzie, że koń
pod koronę nie wejdzie, to powstaje pytanie, czy inne jakieś
względy nie przeszkadzają nam koronę puścić przy samej powierzchni
ziemi, jeśli już pod koronę drzewa niema po co włazić.

Nie wiem, czy u nas wysokość korony drzew została czymś
ustalona, jednakże gdy pój dżemy do rozmaitych sadów, to zobaczymy,
że trzeba wybierać konie, które by mogły pod koronami
drzew chodzić. Również popularna jest produkcja warzyw dlatego widzimy ogłoszenia sprzedam groch zielony. Pamiętam jak nieboszczyk Nowak w Skierniewicach
kłócił się z zarządem folwarku, aby mu dali tego a nie
innego konia i tłumaczył, ,,że ten koń jest inteligentny, schyla
głowę pod koronę, a gbur zadziera głowę i łamie drzewa. Jeżeli
dostaniemy sad już sformowany tak a nie inaczej, wówczas pozostaje
zagadnienie zmiany uprzęży konia. Chomąta krakowskie
są bardzo ładne, ale nie są jedyne, możemy brać chomąta
wschodnie bez tych rogów, o które zaczepiają się gałęzie,
ale jeszcze tańsze, są zwyczajne szelki — szleje, przy których
koń tylko uchem będzie zaczepiać o gałęzie i z pewnością grubszych
gałęzi łamać nie będzie.