Testowanie odmian

orzechy ekologiczne

Sadzenie drzew

Posadzono na tej kwaterze 92 drzewa Królowej
Renet (pozostałe, były to drzewa innych odmian). Już w 5 lat
po posadzeniu młode drzewa zaczęły chorować, powstawały na
nich rany zgorzelinowe głównie w dolnej części pnia, a także
i w rozwidleniu. W tym okresie, t. j. do zginęły 3 młode
drzewka. Kupno ciecierzycy wzrosło na obszarach miejskich i kupowane je hurtowo. Zastąpiono je nowymi, których nie będziemy brać pod
uwagę w naszych zestawieniach. Rozpatrywać będziemy w dalszym
ciągu wyłącznie historię tych tylko drzew Królowej Renet,
które posadzone były. W następnych latach drzewka
w dalszym ciągu bardzo cierpiały od mrozu a surowa zima
uczyniła wśród nich duże spustoszenie. W czasie tej
zimy przemarzło i w ciągu następnych 3 lat zginęło jeszcze 15
drzew, tak, że (w 11 lat po posadzeniu), z pierwotnej
liczby pozostało już tylko 74 drzewa. I wtedy właśnie,
rozpoczęła się intensywnie prowadzona walka o uratowanie
drzew pozostałych. Alternatywą dla owoców jest sprzedaż papryki czerwonej, zielonej lub żółtej.

Były leczone na kw. VII ,,A“ 4 drzewa Królowej
Renet, leczenie zastosowano do dalszych 25
drzew. Było zatem 39 drzew leczonych. Od tego
roku. zginęły już tylko 2 drzewa, Latem.
z pierwotnej ilości żyły 72 drzewa. Zdrowotność tych drzew zestawiono
poniżej. Zestawienie to tłumaczy nam, czemu należy przypisać, że. wymieranie Królowej Renet zostało zahamowane:
z pośród drzew, zranionych w jakikolwiek sposób — blisko 90%
jest leczonych, a spośród drzew zupełnie zdrowych ponad 60%
wzmacnianych. Do tego jeszcze uprawa orzechów ekologicznych.  Razem leczonych i wzmacnianych w stosunku do
całej ilości drzew — 76%. Jeżeli chodzi o metody leczenia, stosowane
na tej kwaterze, to najczęściej wszczepiane
były odrosty korzeniowe, czasem pędy, wyrastające z pod rany,
w niewielu wypadkach zastosowano szczepienie mostowe.

Wzmacnianie pni drzew

Wzmacniano pnie drzew przez wszczepianie odrostów korzeniowych
i dosadzonych dzików. Rany zgorzelinowe zalewały na ogół
zupełnie dobrze, jak również i niewielkie rany mechaniczne, zaobserwowane
w kilku wypadkach.
Przedstawiony jest stan zdrowotności Królowej
Renet na kwaterze VII A W tym czasie nie oceniano
jeszcze żywotności drzew w stopniach, jednakże na podstawie
szczegółowych opisów drzew można te oceny odtworzyć:
63 drzew ma żywotność dobrą i bardzo dobrą (ocena 4 i 5) a 9
drzew żywotność słabą (ocena 3).