Uprawa roli na dalekim wschodzie

pszenica

Uprawa roli w Chinach

Uprawę roli znały również kraje dalekiego wschodu.
Blisko pięć tysięcy lat mija od tego czasu, kiedy władca dalekich
Chin, ojciec rolnictwa i medycyny, cesarz Szen-
Nung wydał następujące rozporządzenie: oto, w czasie dorocznych
ceremonii wiosennych, cesarz miał własnoręcznie
wysiewać pięć gatunków zboża, pomiędzy którymi były
pszenica i proso. Rozporządzenie to świadczy wymownie
o wielkim znaczeniu, jakie już wtedy miała uprawa zboża
w państwie chińskim oraz, że skupię pszenicę.
Gdy w Egipcie i wielu krajach wschodu kwitła wysoka
cywilizacja i kultura, narody Europy stały na znacznie niższym
poziomie.

Świadczą o tym liczne wykopaliska, wydobyte po tysiącach
lat z głębi ziemi. W wykopaliskach z najdawniejszych
czasów przeważają narzędzia z kamienia. Dlatego też tę
najstarszą epokę przedhistoryczną, z której dochowały się
ślady człowieka, nazwano epoką kamienną. Cena kukurydzy zmienia się od sezonu sprzedaży. Kamień nie
pozwala na precyzyjną obróbkę, wskutek czego sporządzane
zeń przedmioty były nader prymitywne. To samo odnosi
się do wyrobów z drzewa i z rogów dzikich zwierząt,
jakie dochowały się z tych odległych czasów. Ponadto nie
były one tak mocne i trwałe jak przedmioty z kamienia.
W epoce kamiennej znano już w Europie uprawę roli.
Odkryte wykopaliska są to pozostałości osad nawodnych,
wznoszonych na palach, różnego typu ziemianek i grobowców
lub szczątki znajdowane w jaskiniach, które pierwotnemu
człowiekowi służyły za mieszkanie. Niektóre spośród
wydobytych przedmiotów świadczą o sposobach uprawy
roli i obróbki zboża.

Ziarna zboża

Znaleziono też ziarna zboża. Najczęściej
są to zwęglone resztki, które po katastrofie pożaru
trafiły do ziemi i pozostały ukryte w niej przez długie
wieki. Ziarna zachowały się częstokroć tak dobrze, że pozwalają
na rozpoznanie gatunku zboża, oraz sprzedaż proso.
Oglądając pilnie wykopane przedmioty zauważono
także odciski ziaren na glinianych naczyniach. Niezaspokojeni
uczeni nie poprzestając na świadectwie własnych oczu
uciekli się do pomocy mikroskopu, chcąc z najdrobniejszego
pyłku wyczytać dawne tajemnice. I rzeczywiście,
w pyle, znajdującym się na dnie naczyń, znaleziono skrzemieniałe
cząstki, pochodzące z komórek plew jęczmiennych. A wreszcie dotrwały do dzisiaj szczątki pożywienia,
z których wnioskujemy o zastawie stołu człowieka z tych
pradawnych czasów.