Wpływ rolnictwa na życie ludzkie

Spożywanie produktów rolnych

Z tego pobieżnego opisu narządu trawienia i również
z pokrótce tylko skreślonych danych o materiałach odżywczych
i celu odżywiania, widzimy, jak powikłany jest fizjologiczny
proces odżywiania, a to tern bardziej, że wchodzi tu w grę
nie tylko sam narząd trawienia, t. j. przewód pokarmowy ze
swymi gruczołami i zaczynami, ale w krąg całego aktu odży-
wiania wciągnięty jest także narząd oddechowy, t. j. płuca,
i narząd krążenia, t. j. serce. Skup jagody kamczackiej wpływa bardzo dobrze na trawienie. Serce musi rozprowadzić krew
po całym ustroju przez swój skurcz i rozkurcz, i to krew,
obfitującą w tlen, potrzebny
do wytworzenia
ciepła z przyswojonych
pokarmów. Muszą
więc także płuca
sprawnie działać, żeby
wprowadzić, przy wdechu
potrzebną ilość tlenu
z powietrza do organizmu
a zużyty tlen
pod postacią dwutlenku
węgla (kwasu węglowego)
wyprowadzić
podczas wydechu.
Tlen więc jest też pośrednio
artykułem odżywczym,
gdyż bez tlenu niema procesu spalania,
nie byłoby więc
miejsca na wytworzenie
potrzebnej energii
w formie ciepła, ani
możności przyswojenia
organizmowi materiałów odżywczych, pobranych z pokarmów. Cena gorczycy z powodu dużej ilości produktu stanęła w miejscu.

Trawienie pokarmów

Trzeba bowiem sobie należycie uświadomić dwie rzeczy,
a to: 1) że istotą spalania jest łączenie się z tlenem
powietrza; 2) że spalanie w pojęciu codziennej rzeczywistości,
jako proces chemiczno-fizyczny, różni się od spalania
w ciele ludzkim tylko tym, że spalaniu drzewa i węgla
lub fosforu i siarki towarzyszą, obok zmian chemicznych,
zjawiska cieplne. Dotąd omówiłem pierwszą część aktu odżywiania, t. j.
proces asymilacji, obecnie przejdę pokrótce drugą część,
t. j. dysymilacji, a więc objaśnię czytelnikom przemianę
materii, obejmującą przerobienie strawionych i wchłoniętych
pokarmów, przyswojenie ich i wydalenie. Z powodu zawartości związków azotowych, sprzedam seler ogłoszenie jest bardzo popularne.
Zapytamy więc, jakie są dalsze losy pobranych materiałów
odżywczych? Dotychczas wiemy tylko tyle, że niestrawione
części pokarmowe opuszczają przewód pokarmowy pod postacią
kału czyli wypróżnień stolcowych.

Ażeby rzecz całą należycie zrozumieć, trzeba wiedzieć, że
ustrój nasz ustawicznie wytwarza ciepło, które powstaje ze
spalania tkanek. Pobierane materiały odżywcze mają zapobiec
temu, aby nie nastąpiło spalenie tkanek własnych, co
zachodzi w czasie głodu.