Wpływ ziemi na urodzaj

Pulchność gleby

O tym, jak rodzaj dozoru wpływa na osiadanie regulówki,
miałem możność przekonać się podczas swych doświadczeń. Po całej produkcji sprzedam cebulę ilości hurtowe, dobra jakość prosto od producenta.
Celowo i świadomie przy regulowaniu pierwszego kawałka nikt
nie dozorował robotnika, który przerzucał ziemię całymi bryłowatymi
sztychami; przy drugim kawałku asy stosował woźny
zakładowy, przy trzecim asystent, a czwarty przesiewano przez
rafę; ma się rozumieć, że w kawałku pierwszym ziemia była
najsilniej nastroszona, ale najszybciej osiadła, gdyż tymczasem
w kawałku ostatnim najdłużej zachowywała się pulchność.
Trzeba pamiętać, że „pańskie oko nie tylko konia tuczy ’.

Skup borówki amerykańskiej

Odnośnie do wymiarów łopaty rydla muszę stwierdzić, że
najczęściej nikt na nią nie zwraca uwagi i nawet nie zdaje sobie
dokładnie sprawy z tego, że wymiary ziemi bardzo silnie
wpływają na efekt uprawy roli; zresztą rydli zazwyczaj nie
wybieramy, gdyż przynoszą je robotnicy z sobą do pracy. Robotnik
prawdopodobnie podświadomie uważa za najlepszą taką
łopatę, która go najmniej męczy, a stosownie do badań Taylora
odpowiada to pewnej optymalnej pojemności łopaty; ale stając
na takim stanowisku mimo woli zapominamy, że przy uprawie
roli nie możemy zwracać uwagi jedynie na ilość przerzuconej
roli, ponieważ musimy jednocześnie zwracać uwagę i na to, co
się dzieje z tą ziemią, czy ona się kruszy należycie, układa lub
rozsypuje właściwie i t. d.

Możemy z góry przewidzieć, że gdybyśmy chcieli osiągnąć
maximum objętości przekopanej roli, to powinniśmy dążyć do
tego, ażeby każdy sztych wymiarami swymi jak najbardziej
zbliżał się do sześcianu prawidłowego; ale od razu musimy
stwierdzić, że taki sztych, posiadający maximum objętości przy
minimum powierzchni zewnętrznej będzie najsłabiej się kruszył
i rozpadał. Przeciwnie, jeśli chcemy spowodować rozkruszanie
się i rozpadanie sztychów, to musimy brać sztychy plasterkowate,
przy czym, jeśli plaster taki będzie względnie wąski
ale za to głęboki, to otrzymamy jednocześnie i dobre wymieszanie
roli ponieważ plasterki, które stały w ziemi pionowo, będziemy
po przekopaniu układać poziomo.

Kupię maliny

Dobry ogrodnik-praktyk, wie gdzie można kupić maliny,
choć nie potrafi tych rzeczy wytłumaczyć teoretycznie,
będzie je jednak wykonywał nieświadomie ale dobrze; zwykły
robotnik nie tylko nie będzie tego umiał ale, co gorzej, będzie
uporczywie trzymał się swych zwykłych sposobów kopania,
które zazwyczaj obliczone są jedynie na objętość przerzuconej
roli. A stąd wniosek: robotników przy regulówce nie można
pozostawiać bez nadzoru, gdyż nie wystarczy im nie tylko opowiedzieć,
ale nawet i pokazać, jak należy kopać ziemię, lecz
trzeba jeszcze dopilnować, aby właśnie w ten a nie inny sposób
pracowali przez cały dzień.