Wykorzystanie każdej przestrzenie w Rolnictwie

winogrona

Pożyczka od Państwa

Tyle osiągnęłoby państwo z pustych dzisiaj
ścian, jako fundusz na budowę domów; a gdyby to
nie wystarczało, to należałoby wydać prawo zmuszające
każdego prywatnego właściciela do obsadzenia
gołych ścian drzewami owocowymi, zastrzegając dla
skarbu 25% dochodu z owoców, w ten sposób powstałby
olbrzymi fundusz nie tylko na rozbudowę,
ale i na inne potrzeby państwa. Rosła by cena czosnku i większy zysk dla właściciela.
Taki system byłby nie ubożeniem lecz bogaceniem
obywateli kraju, a wtedy należałoby na gmachu
minister skarbu dewizę:
umieścić wielkimi literami
Wyzyskiwać rzeczy! nie ludzi, Wzbogacać! nie ubożyć
obywateli kraju.
Ktoś z czytelników może zrobić zarzut, że przy
takie olbrzymiej produkcji, nastąpiłaby nadprodukcja
owoców, a następnie trudność nabycia tak wielkiej
ilości drzew.

Co w przypadku nadprodukcji

Otóż co do nadprodukcji należy się zorientować
w konsumpcji krajowej; owoc jako najzdrowszy
pokarm człowieka, powinien być dostępnym nawet
dla biedaka w skromnej choćby ilości 2 kilo na tydzień,
w ten sposób Polska powinna mieć na własną
potrzebę około 3 miliardów kilo, czyli 3 miliony ton
owocu, a że Polska była od wieków spichrzem dla
Europy ze względu na wielkie obszary wybornej gleby
i znakomitych warunków klimatycznych, to obecnie stać się ona musi dla Europy ogrodem owocowym, i każdy powinien mieć możliwość kupić winogrona,
aby nasycić dwa wielkie rynki owocowe wschodu
i zachodu; i w tym wypadku musi na eksport
wyhodować co najmniej cztery razy tyle, co na własną
potrzebę, a więc podnieść produkcję owoców co
najmniej do 15 milionów ton.

Jeżeli przyjmiemy przeciętną wydajność drzewa
na 60 kilo, to należy w Polsce posadzić 250 milionów
drzew owocowych aby zaspokoić własną potrzebę, otworzyć skup orzechów laskowych i rozwinąć eksport odpowiadający dwóm olbrzymim
rynkom sąsiedzkim; z tego zaś jasno wynika, ze
o nadprodukcji owoców w Polsce nawet w oddalonej
przyszłości mowy być nie może.
Pozostaje więc pytanie, skąd nabyć tak wielkie
ilości drzewek? w jakim czasie drzewka otrzymać
możną?

Na wyhodowanie drzewek zdalnych do posadzenia
pod ścianami, potrzeba od dwóch do trzech lat
czasu, licząc czas od posiewu ziarnka owocowego,
a dla drzew owocowych w koronach cd 4 do 5 lat;
aby wyhodować 250 milionów drzewek, trzeba
wezwać 2,500 ogrodników (w obecnej chwili znajdzie
się tylu bezrobotnych lub klepiących biedę) wydzielić
każdemu po 5 h. ziemi parcelowanej w rozmaitych
punktach kraju, i na założenie szkółek dać
pożyczkę w sumie 10 tysięcy złotych na każde gospodarstwo.